Как протича процедурата лазерна епилация PrimeLase?

Преди процедурата терапевтът предоставя на клиента форма за информирано съгласие. В нея клиентът писмено декларира, че е запознат с всички условия, детайли и препоръки за съответната процедура. Информираните съгласия представляват кратки въпросници, чийто въпроси помагат на клиента да си припомни различни детайли, които биха били от значение за ефективността на процедурата, и да ги предостви като информация на терапевта. Чрез тази предварително предоставена информация се определят и противопоказанията за извършването на дадена терапия.

След попълването на всички необходими документи се определя фототипът на всеки отделен клиент, като това става чрез анализ на кожата от страна на терапевта, както и чрез въпроси, които трябва да помогнат на клиента да си припомни какво е поведението на неговата кожа при излагане на слънце.

Когато всичко това е направено, се пристъпва към избора на параметри спрямо фототипа, дебелината на косъма и площта, която ще бъде обработвана по време на процедурата.

След приключване на процедурата на всеки клиент се изготвя индивидуален картон, в който се проследява броят на процедурите и се посочва перидоът между тях.

document.jpg